Ősi magyar hónapok és nevek.

Forrás: kerecsen.blog.hu

 

ŐSI NAPTÁR NEVEK
I. Fergeteg Hava (január)
1. Újév kezdete
2. Turán
3. Nimród, Enet férje, Hunor és Magor atyja
4. Hunor, Tana és Enet fia, mások szerint: Ménrót egyik fia, Magor testvére, ismét mások szerint a bibliai Nimród egyik fia, s Magor testvére. Mint a Hunok igazi nevét, már Kr.e. a III. században kínai források jegyezték.
5. Enikő, Vörösmarty alkotta név
6. Magyar, Árpád korban személynévként használt népnevünk.
7. Attila, Etele eredetileg Aty-le-Atyuska. A német elfogultság, mongol-tatár-török nyelvből “eb” és “ló” szóból eredezteti. Az igazság az, hogy ősidők óta megvolt e név Ázsiában.
8. Szörény, hun-bolgár eredetű személynevünk, jelentése: kis mormota.
9 Csöpi
10. Szörényke
11. Alpár, Tonuzoba besenyő vezér fia, törökül: hős férfi.
12. Mizse
13. Vidor, Atilla egyik követe Krimhildáért
14. Bódog, Árpád kori személynév
15. Ugrin, a honfoglaló Csák-nemzetség több tagjának neve.
16. Bendegúz, a Mundzuk, Mundesuk – jelentése: rege királya – későbbi torzított alakja a mondákban: Atilla atyja.
17. Edömér, Aba királyunk őse kun főúr Anonymusnál.
18. Piroska, László király leánya.
19. Dsingiz
20. Balambér
21. Regehű, Árpád fejedelem felesége
22. Hunorka
23. Alirán, Irnek neje
24. Magyarka
25. Úrkund, Tonuzoba egyik fia, a ma is élő Tomaj nemzetségből.
26. Aba
27. Ur-Engur
28. Zalán (Salán), bolgár fejedelem, kit honfoglaló őseink legyőztek.
29. Irnek, férfiacska, Etele fia, azonos a monda Csabájával, a Gyula-ház, azaz Árpád-ház őse.
30. Jászó
31. Anikó

II. Jégbontó Hava (február)
1. Csanád, vezér, I. István hadvezére, Ajtony legyőzője
2. Emese, Álmos fejedelem anyja, az Árpád-ház ősanyja
3. Kund (Könd), fejedelem, kazár főméltóság, magyaroknál: vezér, fejedelem, törököknél: becsült, tisztelt.
4. Lelle
5. Taksony, Géza fejedelem atyja, Árpád unokája.
6. Gidula
7. Izsép
8. Tarcal, kun vitéz a honfoglalás idején
9. Abigél
10. Ügek (Ügyek) névtelen jegyző szerint Álmos apja vagy nagyapja, jelentése: kis király, mások szerint: szent.
11. Zete
12. Ara, ragyog
13. Kadosa (Kadocsa), Anonymusnál Zoárddal együtt Árpád unokatestvérei, Kézainál: hun vezér.
14. Levente, Árpád fiának hagyományos olvasatú neve.
15. Karcsa, ölyv, mások szerint: héjja
16. Marót
17. Zille
18 Nemere, népatya, a “Nap mezején” – a másvilágon élő hős.
19. Farsang
20. Álmos, Árpád atyja, az Árpád-ház őse.
21. Réva, Atilla és Buda testvére.
22. Küne
23. Gyopár
24. Solt, régi krónikások szerint Solta, a Zsolt név korábbi alakja.
25. Gejza, nemes, uralkodó. 950 évvel ezelőtt Gyeücsa változatban élt.
26. Menyétke
27. Ákos, gyakori főúri név, az Árpád korban.
28. Elemér

III. Kikelet Hava (március)

1. Acsád, Árpád-kori főúr, kun vezér, “Kis rokon” (Törk. 1255).
2. Turda-Torda-Tardos, táltos, Anonymusnál Velek ivadéka, Árpád vezér mondai őse, Turdu-Törk-Kagán 581-ben, Törk.”Megmarad”.
3. Iboly, Ibolya, jász név, Ivola 1357, virágnévből származik.
4. Hurtuba, besenyő név, Seruzád főasszony hadnagya.
5. Adorján, Hadrianus, “Hadria városából való férfi”.
6. Nyestike, a nyest becéző alakja.
7. Baján, avar fejedelem 565-ben, “bán, vezér”, “gazdag”
8. Zoltán, Zsolt, Szoltán, Árpád fia Anonymusnál, “Fejedelem”
9. Csepel, Árpád kun vezér lovászmestere Anonymusnál, “tisztázatlan” Törk.”sötét színű”.
10. Seruzád, besenyő főasszony
11. Aladár, Aldarík, Atilla fia, németben: ősuralkodó, Aldar: elöljáró.
12. Dengizék, Attila fia, “Déliszél” Törk.
13. Szende, szemecske.
14. Kökényes, kökénycserjés.
15. Nemzeti megújhodás ünnepe
16. Ellák-Ellek-Velek, Attila fia, “első, uralkodó” Törk.
17. Gyarmat, magyar törzs, “letelepült”.
18. Kászon, Atilla kürtöse.
19. Botond, Buzogányos harcos.
20. Csilla, csillog, csillag
21. Tavasz ünnepe
22. Horka, ősmagyar méltóság, Töhötöm fia, Anonymusnál vérbíró.
23. Lengő 1086
24. Jutas, Jutocska, Árpád fia, “Ínyencke”.
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
26. Iszla
27. Hajnalka-Hajna
28. Keve, honfoglaló vezér Anonymusnál, Vörösmarty felújításában: “Kövecske”.
29. Laborc, “hős párduc” Törk.
30. Dalamér, Huszton lánya.
31. Álmos fia, “Árpácska”.

IV. Szelek Hava (április)
1. Katul
2. Ond, honfoglaló vezér Anonymusnál, “öregecske”, tized szülött” Törk.
3.Gyöngyvirág, virágnév
4. Pós, besenyő név, “Pali”
5. Szilamér, Zelemér, “A bálványos vár” c. regényben
6. Burtáj
7. Tonuzaba, besenyő vezér, Örkönd apja, “apadisznó”vadkan apa
8. Ividő, Árpád leánya
9. Meggyfavirágzás ünnepe
10. Habílán, Csatár leánya
11. Torontál, “Kis sólyom” Törk.
12. Gyula, választott főbíró, vezér Anonymusnál, “káklya, aki vezet” Törk.
13. Büvellő, Marót leánya, Tündér
14. Tas, vezér Anonymusnál, “kő vagy jóllakott” Törk.
15. Askam, Atilla felesége
16. Ubul, Eubul, görög név
17. Bíborka, Bíbor, Bíbora
18. Ilma, Ilona + Vilma
19. Kocsárd, “vadkökény”, németben: Gotthard
20. Apor, székely Rabonbán, “apácska”
21. Ekese-Ekszede, egy kun rokona
22. Aranyos
23. Béla, “belső rész”
24. Sellő, vízi tündér
25. Keán, Keyan, kagán “Fejedelem” Törk.
26. Csobánka, “pásztorka” Iráni, “pásztorlány” Törk.
27. Dancs, “Domokoska”
28. Bulcsú, Vérbulcsú, Anonymusnál vezér, “vért bocsátó”
29. Énee, Énet, Marót vezér neje
30. Buda, hun vezér Anonymusnál, “bot, buzogány” Törk.

V. Igéret Hava (május)

1. Munka ünnepe
2. Csaba, Atilla fia, “Ajándék” Törk. “pásztor, kóborló”
3. Elvő, fodorhajú
4. Dalia
5. Magó, magocska
6. Szilas, szilfácska
7. Réka “Arikán” Törk.
8. Somogy, “Somfás hely”
9. Zaránd, “Aranyocska”
10 Gyöngyvér, “Gyöngytestvér”
11. Balmaz, kun szó: “nemlévő”
12. Hulihó
13. Mátka
14. Bars, “párdus”
15. Büszke, “Bűzöske, Büdös”
16. Csongor, Sólyom, vadász, Türk, Kazinczy Ferenc és Vörösmarty is felújította
17. Itlár, kun főnök
18 Tünde, tündér szavunkból eredő Vörösmarty M. 1831. drámai költeményéből elterjedt név
19. Oguz, nyíl, a Fehér Kunok neve
20. Kadarta, Kaba lánya
21. Rof, Ero, hun király, Atilla nagybátyja, 1337. a Rophaym név rövidülése
22. Bogyó
23. Szabolcs, a Csák-nemzetség őse, Árpád unokaöccse
24. Vidorka, a Hilárius “vidám” név magyarosított női változata
25. Törtel, négy nép ura, kun vezér
26. Doboka, Csanád vezér atyja
27. Ede, Ete, Önd vezér fia, éles vagy hetedik gyermek, Vörösmarty újította fel a “Zalán futása” c. művében
28. Természet örömünnepe
29. Kalandó
30. Dsila
31. Kültegin, türk kagán

VI. Napisten hava (június)

1. Napsugárka
2. Lápos, Bojtorján
3. Csillavér, Dul Alán király leánya
4. Ócsád, Örs úr atyja
5. Rózsa
6. Emőke, az Emese név változata, Csát hun vezér leánya, nőstény disznócska
7. Retel, hun vezér
8. Tomaj, besenyő vezér, hallgatag, mogorva
9. Géda
10. Üllő, Árpád fia, kormányzó, uralkodó – türk.
11. Barna, Barnabás becézése
12. Enid, női név, élet, lélek – walesi szó
13. Fruzsina, Eufrozina magyaros olvasata, tündér név
14. Vazul, a görög Bazil magyar változata, király
15. Vid, a Gujdó délszláv név változata
16. Zerind, Koppány apja
17. Töhötöm, fejedelem, hercegecske
18. Viola, a latin ibolya szóból
19. Gerle, a galambnál kisebb termetű, barnásszürke madár
20. Zajzon, 1367, döfje le -úz
22. Döme, a Dömötör és a Dömjén rövidülése
23. Hajna, a hajnal szó rövidülése, Vörösmarty: Zalán futása
24. Csörsz, szláv eredetű: ördög
25. Koppánd, méltóságnév, vagy kicsinyítő képzővel: győzedelmes
26. Kalli, Bulcsú apja, nyugtalan
27. Ünőke, szarvas nőstény
28. Gorda, Irmeu – Csaba ivadéka, pontusi fejedelem
29. Bihar, Szent István-kori megyés ispán
30. Ogmánd-Agmánd, apafarkas

VII. Áldás Hava (július)

1. Boglár, fémveretes, ékköves, gyöngyös
2. Sarlós Boldogasszony
3. Pirító
4. Özsöb, Szalók vezér atyja
5. Ajtony, Arany – Törk., Szent István-kori törzsfőnök
6. Ung, megyés ispán Szent István idején
7. Tarján, Tárkány – türk méltóságnév
8. Baba, jelentése: vénasszony, szülésznő
9. Vata, elmerülő, lebukó – türk, 1046-ban az ősi vallás és szokások helyreállítása miatt kitört felkelés vezére
10. Zsombor, Bölény, az erdélyi Gyula vajda apjának neve
11. Csengele, kun eredetű szó: erdős, tüskés, bozótos
12. Zila, Árpád hadvezére
13. Jenő, ómagyar törzsnév, bizalmas, tanácsadó
14. Örs, nemzetségnév, “kis hős” Türk.
15. Ildikó, a germán krimhilda névből, jelentése: harc, Atilla felesége
16. Aszlár, kun eredetű szó: jászok faluja
17. Elek, a Velek névből, Árpád követe Ménróthoz
18. Lilla, a Lívia és a Lídia nevek becéző alakja
19. Kamorka, tündér neve, aki gyermekágyas asszony ágyánál vigyáz
20. Bátor, Bahatur-türk méltóságnév
21. Csobán, “pásztor” – perzsa
22. Obi, “néni, idősebb testvér” – osztják
23. Izár, Zizor, az Izidor nyelvújítási alakváltozata
24. Mandula, kun leány, IV.László király szeretője
25. Olgya
26. Kádán, “cölöp, karó” Türk.
27. Tardos, “megállt, megmaradt” Türk.
28. Délceg
29. Rába, sötét vöröses, barnás – illír
30. Csala, csalogató, csábító
31. Árboc, kun előkelő, IV. László korában

VIII. Újkenyér Hava (augusztus)
1. Szerény, latin Szerénus névből, derűs
2. Lehel, a Lél későbbi változata
3. Bács, türk méltóságnév
4. Délibáb, tündérnév
5. Kende, türk méltóságnév
6. Oldamur, kun fejedelem neve
7. Csiperke, Cseperke
8. Sudár, karcsú
9. Emőd, szopóska
10. Becse, besenyő – türk.
11. Szalók, balkezes – türk.
12. Delinke
13. Ipoly, meglocsoló – indueurópai
14. Özséb, istenfélő – görög, Nagyboldogasszony, az anyaság ünnepe
15. Estilla, Vörösmarty alkotása a Levente c. költeményből
16. Tomor, vas – türk.
17. Ilona, a Heléna magyar alakja
18. Huba, a hét magyar vezér egyike
19. Vajk, a magyar zsiradék, vagy a türk gazdag
20. Zelemér, ivadék
21. Ella, német női nevekből önnálósult becéző
22. Tuli
23. Vázsoly
24. Koppány, nagy győzedelmes, erős, illetve méltóságnév – türk.
25. Füvellő, gyógyító tündér neve
26. Maglód, termékeny
27. Kajtár, keresgélő
28. Edő, jó, szent – türk.
29. Szalárd, X. századi magyar vezér
30. Atád, atyácska – türk.

IX. Földanya Hava (Szeptember)
1. Egyed, az Ete névből származik, jelentése: éles – türk.
2. Filéne, szép nő
3. Turzó, torozó
4. Zicsi, építőmester – szláv
5. Hajnácska, Hajnalka
6. Zandirhám, mondai székely vezér
7. Ugocsa, az onogor népnévből szláv közvetítéssel
8. Kisboldogasszony, a gyermek ünnepe
9. Kajár, kiáltó
10. Tápé, türk szó: szolgálat, tisztelet
11. Irmén
12. Agárd, fűzfacserjékkel benőtt zátony
13. Csele, a Csala név változata, csalogató
14. Hali, női név
15. Báta, pocsolya, tócsa
16. Pille
17. Dizavul
18. Tardos, türk szó: megáll, megmarad
19. Ovola
20. Kál, marad, öregember – türk.
21. Földanya ünnepe
22. Senyő, a Simon beceneve
23. Pöszke
24. Zobor, gyülekezés – szláv
25. Szübál
26. Balassa, Balazsé
27. Sugárka
28. Csoma, rossz szellem
29. Uzonka, hosszúkás – türk.
30. Zsadán, méltóságnév – avar

X. Magvető Hava (Október)
1. Tanhu
2. Imola, hínár, mocsár
3. Sebős, sebes
4. Öcsény, fiatalabb fivér
5. Himes, sövényház
6. Nemzeti Gyászünnep
7. Kulpa, világos folyó, vagy görbe folyó – indueurópai
8. Etelka, Dugonics András alkotása, az Etele férfinév névváltozata
9. Gyalán, kígyó – türk.
10. Szellő, szőlő
11. Hohat, régi
12. Illangó, gyors lábú tündér
13. Batu, mongol kán
14. Dorozsma, barátság, vőfély
15. Táltos, önkívületbe ejt, révül
16. Kedves
17. Balajtár
18. Szívölő, magyar mondai fejedelemlány, magyar fejedelem felesége
19. Villám
20. Iringó, az iringó növénynévből
21. Bise, kánya, varjú
22. Előd, elsőszülött vagy ős, a Csák-nemzetségőse, a lebédiai magyarok első vezére
23. Gyöngy
24. Káldor, Vörösmarty újítása “A két szomszédvár” c. költeményéből
25. Barakon
26. Hülek, türk fejedelem
27. Ibla, mondabeli főtáltoslány
28. Ozul, hun vezér
29. Zenő
30. Vitéz
31. Szemőke

XI. Enyészet Hava (november)
1. Ősök Napja
2. Turul, vadászsólyom – türk.
3. Győző
4. Karcsú
5. Sólyom
6. Méhike
7. Türje, Cirill földje – szláv
8. Surbán
9. Olna
10. Picur
11. Kaplony, tigris – türk.
12. Csát, csat vagy kút – türk.
13. Szömér, szemes
14. Berke, mongol fejedelem
15. Nyilas
16. Tuga
17. Érd, vízfolyásocska
18. Kartal, sas – türk.
19. Timur, vas – türk.
20. Jolán, jó leány
21. Úz, Uzor, oguz vagy zab – türk.
22. Nyék, kerítés, sövény – magyar törzsnév
23. Makár, boldog – görög
24. Virág
25. Csete, a csata változata
26. Kötöny, az élőlény hátsó része – türk.
27. Csagatáj, ujgur uralkodó neve
28. Bájos
29. Maksa, a Mordvinok egyik törzse
30. Szüvellő, a szívismerő tündér neve

XII. Álom Hava (December)
1. Csák, ütő – türk.
2. Aranka, aranyocska
3. Kemecse, csónakocska, kis hajó – türk.
4. Zala, patak, folyóvíz – indueurópai
5. Sejbán, mongol fejedelem
6. Torzon
7. Csáb, Csabánka
8. Nyalka
9. Bojta, gazdagocska
10. Rugacs, rugó
11. Gilvád
12. Virító
13. Kurszán, keselyű – türk.
14. Szilárdka
15. Bábolna, vénasszony – szláv
16. Szepes, szép
17. Tugurkán, türk fejedelem
18. Csekő, csenevész
19. Bodony, nép – türk.
20. Csellőke
21. Kocsobur, átkarolni – türk.
22. Écska, öcsike
23. Kinga, a germán Kunigunda magyar becézője
24. Újjászülető Napisten Ünnepe
25. Karácsony
26. Edua
27. Bölöjte
28. Szubotáj, mongol fejedelem
29. Üdvöske
30. Zoárd, szavárd nép
31. Szittya

Forrás:kerecsen.blog.hu

Advertisements

Vakok között

 

 

 

 

Van aki azt hiszi ő az iSTeN, hozzá mérhető senki nincsen

Ő van egyedül a világon – a többi ember ?

„hisz azokat csak látom”

 

Nem harcos nem kreatív, de gyáva és agresszív

Bátor, de csak falkában – kiváló, de csak kapzsiságban

istene a megszokás – kényelme a lustaság

 

„Inkább valaki bottal verjen, gondolkodnom csak nekem ne keljen

bármi legyen, csak ne változás – hazudok magamnak inkább,

ha azt hiszem – úgy is van, csak megmaradjak kis világomban”

 

A férfi amivel lehet kábítja magát, hogy ne érezze a rothadás szagát

A nő fizet az abortuszért nem szül gyereket, inkább elvetél

„Nincs gond, nem kell nevelni – tudok többet magammal törődni”

 

Nincs teher nincs felelősség – a falkában követem a vezért

„Vegetálhatok ez a boldogság ! Van valaki, aki gondolkodik rám!”

és a kormánynál röhög, aki áll – „Kibaszok veletek idióták!”

 

A baj, hogy ha az árral sodródsz nem csak az, amit a kormányos gondol

egy örvény, ha kiránt a sorból – a mélyben az iszapban landolsz

Porból lettél, de most szarban vagy – belefulladsz saját mocskodba

 

Igaz néha én is elkallódok, örvényem szeméből a szélére sodródok

Lendületből kapom a pofonokat, de kárpótol, amit a világ kap !

„Lökéshullám minden irányba, külön meteor minden kis világba

 

A romlás sugárzó virága”

 

Az irányt kincsként vigyázd – vakok között a félszemű a király,

ha valaki az utadba áll, nem másé – csak a saját hibád

Lásd az embert mielőtt feléd fordulna, lásd meg mielőtt eszébe jutna

 

Szellemi hulla, erköcsi nulla és a szakadék szélén bedőlve

Arra vár csak, hogy meglökjed ! „Lökéshullám minden irányba,

külön meteor minden kis világba A romlás sugárzó virága”

It has begun !

Yes! It is the day ! As I predicted in my post https://hulkszter.wordpress.com/2012/10/22/doombringer/ , the Standard and Poors are acknowledged by the court as ‘the cause’ of the damages to the public ! As the quote states :

the agency had published false information and given “negligent misrepresentations” to potential investors about the riskiness of two financial products.

The AAA rating conveyed a message that the likelihood of financial obligations being met was “extremely strong”.

It was also “a representation that S&P had reached this opinion based on reasonable grounds and as the result of an exercise of reasonable care when neither was true and S&P also knew not to be true at the time made,” Judge Jagot said.

Source:

http://www.bbc.co.uk/news/business-20216638

Yes ! I see the lawyers around the world uniting under the flag of damages lawsuits against the prognostics.

Let them burn!


Und jetzt mit alternativen Text!

Es Dauert !

das Habgier… aus den selbsüchtigen Herzen zu entnehmen,
mit mir.. dem Gipfel hinauf ewig Kriege führen
befreie… die Herzen die steigen verdienen
Samen des Todes… verkörpernd den Kern der Erde
Die Wandlung dauert so lang, das Land entglüht
Das Feuer nimmt zu, das Schicksal entfaltet sich

Das Sein trudelt ins Nichts!
Ich stand auf der Spitze der Welt – und sah, wie ihr euch umsonnst tötet !
Solcher Angst, in der Welt, schaft Abschäuligkeiten

Und deshalb… Deshalb….

Alle Verreter der Welt… Lasst sie brennen
sie wollen alles ?… Lasst sie brennen

Scheiß auf sie – verdirbt sie…und Lasst sie brennen
das Habgier… aus den selbsüchtigen Herzen zu entnehmen,

mit mir.. dem Gipfel hinauf ewig dieses Krieg führen
befreie… die Herzen die steigen verdienen
Der Kern der Erde – das Samen des Todes
Dies ist mein Krieg, und meine Erlösung

Ich zerstöre dich, auch wenn ich draufgehe

Ich verderbe dich !

Leben heißt leben !

I found this amazing video for Rammstein´s “Feuer und Wasser Song”. Amazing combination, i see the song in a new perspective.

The same is true for this genial song from Laibach. The original german text is found below.

Leben heißt leben !

Wann immer wir Kraft geben
geben wir das Beste
all unser Koennen, unser Streben
und denken nicht an Feste

Und die Kraft bekommen alle
wir bekommen nur das Beste
wenn jedermann auch alles gibt
dann wird auch jeder alles kriegen
Leben heisst Leben!

Leben heisst Leben
wenn wir alle die Kraft spueren
Leben heisst Leben
wenn wir alle den Schmerz fuehlen
Leben heisst Leben
heisst die Mengen erleben
Leben heisst Leben
heisst das Land erleben

Wann immer wir Kraft geben
geben wir das Beste
all unser Koennen, unser Streben
und denken nicht an Feste
von jedem wird alles gegeben
und jeder kann auf jeden zaehlen
Leben heisst Leben!

Welch ein Glueck das es vorbei ist
wir dachten nichts wird anders
jeder Augenblick der Zukunft
ist ein Gedanke an vorher
weil wir alle Kraft vergaben
wir gaben alles Beste
und jedermann jetzt nichts mehr hat
und der Tod nun aller harrt
Leben heisst Leben!

Páncélozott jármű.

Új nap virradt!

Üdvözlök mindenkit az aranykor, a végitélet küszöbén. Ez általában rossz hír azoknak, akik nincsenek aranyból.  Nincs jövő, aki nem transzcendál – az halotabb lesz a halottnál. Ne gondoljuk azonban, hogy ez csak minket érint. Minden szféra változások előtt áll. Erről szól ez a kis versike FORRÁS tollából. Fogadjátok szeretettel, amíg lehet.

 

MI a T(Y)ANK?

 

Miként a mennyben – úgy itt lent

És mélyebben még azonképebben

organizmus az organizmusban

az organizmusban az organizmusban…

 

A Föld szimetrikus, mint Te vagy én

egy baktérium a nap szelén

boldogan váltja a napot és estet

míg meg nem találják a fehérvértestek

 

Soha nem látod meg a fegyverem

lelkedbe égetem a jeleket

kiniyitom a kaput és átlöklek rajta

az ördöghorda már röhög rajtad

 

Elkárhozom bármely nő fiát,

fejből rajzolom a Goetiát

senki nem hozta mégis törvény

minden FORRÁS másik arca örvény

 

Addig örülj – amíg lehet

a jövő meghaladja a képzeletet

örülsz annak, ha elkap a nátha ?

miért örülne a Hold egy láb nyomának?

 

A kozmológiánk egy nevetség

az emberiség egy betegség

de ugyanolyan hitvány a hordozója

és a hordozójának a hordozója

 

Mindenhol ugyanazok a sémák

egymásba olvadnak a szférák

miképp a menyben azonképp itt lent

és mélyebben még azonképebben…

 

És emlékezzetek – a világégés nem szükségszerűen  rossz dolog – ha eddig teljes és igaz életet éltetél és nincs semmi megbánnivalód, akkor nem az.